• روزه به ما كمك مى ‏كند تا باتقوا شويم.


  • به بركت روزه و توجه و خشوعى كه لازمه‏ ى روزه است، فرصت و توفيق كار نيك براى انسان وجود دارد.


  • ماه رمضان، ماه ذخيره ‏سازى تقواست.


جدیدترین اخبار

سخنرانی آیت الله هاشمی علیا(دامت برکاته) در مسجد قائم(عج) چیذر رمضان المبارک1440 - 1398.2.22

سخنرانی آیت الله هاشمی علیا(دامت برکاته) در مسجد قائم(عج) چیذر رمضان المبارک1440 بعد از اقامه نماز ظهر و عصر.

مشاهده

سخنرانی آیت الله هاشمی علیا(دامت برکاته) در مسجد قائم(عج) چیذر رمضان المبارک1440 - 1398.2.21

سخنرانی آیت الله هاشمی علیا(دامت برکاته) در مسجد قائم(عج) چیذر رمضان المبارک1440 بعد از اقامه نماز ظهر و عصر.

مشاهده